นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000209437
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อบต. เสอเพลอ

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง"


 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมัย. นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน ในงานแข่งขันการออกกำลังกาย ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 19 หมู่บ้าน สมาชิกสภ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2561 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ มีประชาชนในตำบลเสอเพลอเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยมี พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง อดีตผู้ทรงคุณวุ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุสูงวัยไทเสอเพลอ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ให้นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ หอประชุม อบต.เสอเพลอ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีหน่วยงานราชการ สมาชิกสภา นักเรียน ประชาชน ในตำบลเสอเพลอเข้าร่วมกิจกรรมในครังนี้ โดยมี นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 อำเภอกุมภวาปีร่วมกับอบต.เสอเพลอ ได้จัดกิจกรรมอำเภอกุมภวาปียิ้ม.เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในตำบลเสอเพลอ จำนวน 38 ครอบครัว อ่านต่อ
 • โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์(ศพก.) บ้านวังหน้าผา ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
 • บุญบั้งไฟ
  8 มิ.ย. 61
  เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม 2561 อบต.เสอเพลอได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ ต.เสอเพลอ ณ บ้านสงเปลือย มีนายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 อบต.เสอเพลอได้เข้าร่วมรับซื้อขยะรีไซเคิล กองทุนขยะเป็นทองคุ้มครองครอบครัว บ้านเสอเพลอ หมู่ที่ 2 พร้อมทำกิจกรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อทุจริต อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561อบต.เสอเพลอได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการป้องกันการทุจริต อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด
ลิ้งภายใน
 • กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • Facebook อบต.เสอเพลอ
ลิ้งภายนอก
 • สำนักงาน ปปช.
 • กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือราชการ สถ.จ.