นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000327225
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อบต. เสอเพลอ

คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี "กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรีสุทโธ  ปทุมมาคำชะโนด"


 • เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  มีเยาวชนนักเรียนในตำบลเสอเพลอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดทำพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธีมอบ อ่านต่อ
 • เมือ่วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนจิตอาสาทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ ปลัดอาวุโส อำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ร่วมกับชาวบ้านตำบลเสอเพลอทำความสะอาดถนน ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอร่วมกับบ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 11 , 18 ได้จัดโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะ ณ วัดศิริชัยเจริญ บ้านวังหน้าผา โดยมี นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) มีตัวแทนหมู่เข้าเข้ารับการอบรมทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยมี นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายสมัย  นครไพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าสาธารณชน อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 นายสมัย  นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัชชั่นสากล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธ อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 อบต.เสอเพลอ ได้จัดประชุมประชาคมตำบล ณ ห้องประชุม โดยมีประชาชนในตำบลเสอเพลอทั้ง 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในครั้งนี้ อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด
ลิ้งภายใน
 • สำนักงาน ปปช.
 • กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • Facebook อบต.เสอเพลอ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ลิ้งภายนอก
 • กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์ไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • ศาลปกครอง
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือราชการ สถ.จ.