งานกองการศึกษา อบต.เสอเพลอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000338645
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
งานกองการศึกษา อบต.เสอเพลอ

เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2557  ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ดำเนินการเปิดซองเอกสอบราคาววัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4  แห่ง  จำนวน  222  รายการ  โดยมีผู้ยื่นเสนอ จำนวน  11  ราย