โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000239400
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2561 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ มีประชาชนในตำบลเสอเพลอเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยมี พล.ท.ดร.อำนวย จุลโนนยาง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมเป็นประธานในพิธี

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
ส่วน/กอง: สำนักปลัด