โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361215
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  มีเยาวชนนักเรียนในตำบลเสอเพลอ เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน 

โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด
ส่วน/กอง: สำนักปลัด