โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361241
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เมือ่วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนจิตอาสาทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรม โดยมีนางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ ปลัดอาวุโส อำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ส่วน/กอง: สำนักปลัด