โครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361353
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
โครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอร่วมกับบ้านวังหน้าผา หมู่ที่ 11 , 18 ได้จัดโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะ ณ วัดศิริชัยเจริญ บ้านวังหน้าผา โดยมี นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธี

โครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะโครงการงานบุญประเพณีทอดเทียนพรรษาการประกวดสรภัญญะ
ส่วน/กอง: สำนักปลัด