แผนพัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361299
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) แก้ไข เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ( ครั้งที่ 3/2560 ) 

ไฟล์แนบ แผนพัฒนา [1.63Mb]