สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361289
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด โดยเยี่ยมชมความต่อเนื่องของ หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านวังหน้า หมู่ที่ 18  และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา  และมีการสัมภาษณ์พิเศษนายสมัย  นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน

สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการพิเศษ
ส่วน/กอง: สำนักปลัด