เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000286434
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผาและชุมชนร่วมกันเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ ณ บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา โดยมี นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธี

เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตและรณรงค์การคัดแยกขยะ
ส่วน/กอง: สำนักปลัด