ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  ร่วมกับ ปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษา  ครู และนักเรียนจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ณ  สระน้ำที่ อบต.เสอเพลอ ได้จัดเตรียมไว้ให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สงเปลือย