วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
» วิสัยทัศน์
"คุณธรรมนำความเป็นเลิศด้านการพัฒนา บริหารเป็นธรรม โปร่งใสในวิถี เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชาชน ประสานชุมชน สร้างความสามัคคี มุ่งเทคโนโลยี ในใจเยาวชน"