วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000286461
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ โดยนายสมัย นครไพร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล พร้อมจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ส่วน/กอง: สำนักปลัด