ร่วมรณรงค์ตรวจโรค HIV

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000286454
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ร่วมรณรงค์ตรวจโรค HIV

ประชาสัมพันธ์วัณรณรงค์ตรวจโณคเอดส์ HIV

ร่วมรณรงค์ตรวจโรค  HIV
ส่วน/กอง: สำนักปลัด