พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361287
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดทำพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ เป็นประธานในพิธีมอบ

พิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส่วน/กอง: สำนักปลัด