พิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361304
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
พิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาด

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสอเพลอ 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และประชาชนตำบลเสอเพลอ จำนวน 300 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาด และนายสมัย  นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดงาน

พิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาดพิธีประกาศเจตนารมณ์ตำบลช่อสะอาด
ส่วน/กอง: สำนักปลัด