ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361184
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่วมโครงการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนใช้ร่วมกัน แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ หมู่ 9 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมวางแผน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน

ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ประชุมประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณประโยชน์
ส่วน/กอง: สำนักปลัด