ประชุมประชาคมตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000273712
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ประชุมประชาคมตำบล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 อบต.เสอเพลอ ได้จัดประชุมประชาคมตำบล ณ ห้องประชุม โดยมีประชาชนในตำบลเสอเพลอทั้ง 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลในครั้งนี้

ประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบลประชุมประชาคมตำบล
ส่วน/กอง: สำนักปลัด