ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000251598
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมัย. นครไพร นายก อบต.เสอเพลอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน ในงานแข่งขันการออกกำลังกาย ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 19 หมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน 6 แห่ง ผอ.รพ.สต. 2 แห่ง ผอ.กศน.ต.เสอเพลอ ตลอดจนนักเรียน เยาวชน และประชาชน

ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชนประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชนประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน
ส่วน/กอง: สำนักปลัด