ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361269
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายสมัย  นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อสาธารณชน ในงานกิจกรรมอบรมเยาวชนช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 

ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ส่วน/กอง: สำนักปลัด