ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000273696
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณะชน และประชาชนตำบลเสอเพลอ

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ส่วน/กอง: สำนักปลัด