ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยงานกอง/ส่วนเรื่อง
- - รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
อบต.เสอเพลอ สำนักปลัด ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ภารกิจ)