บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000273738
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง และฝ่ายปกครองท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน 19 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในตำบลเสอเพลอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตโดยยึดหลักการ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาดและปัญญาสะอาด พร้อมใช้ชีวิตแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
ส่วน/กอง: สำนักปลัด