ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ที่อยู่:เลขที่สำนักงาน 169
หมู่ 9 อบต.เสอเพลอ
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
41370

เบอร์โทร:042 - 219711-14
แฟกซ์:042-219714
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
สายตรงนายก ....
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว ปลัด อบต.เสอเพลอ
สายตรงปลัด ....