คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000273710
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
ส่วน/กอง: สำนักปลัด