กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361166
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อบต.เสอเพลอได้จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ร่วมกับชาวบ้านตำบลเสอเพลอทำความสะอาดถนน ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
ส่วน/กอง: สำนักปลัด