การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000297200
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จักดำเนินการจัดแข่งขันโครงการกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557  ภายในเขตตำบลเสอเพลอ  รายละเอียดสามารถดูได้ในเว็บไซต์ www.soephole.go.th 

ส่วน/กอง: กองการศึกษา