การจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000338650
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
การจัดการความเสี่ยง

http://process3.gprocurement.go.th/eGPCostWeb/search

เว็ปไซด์กรมบัญชีกลาง  สามารถสืบค้นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)