การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
นายสมัย นครไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
ว่าที่ ร.ท.กฤดากร อึ่งสะกาว
ปลัด อบต.เสอเพลอ
ปลัด อบต.เสอเพลอ
โหวต
คุณอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอพัฒนาด้านไดมากที่สุด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
000361305
เริ่มนับเมื่อ 24 มิ.ย. 57
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน
ssssssssssss
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%97.html?page_locale=th_TH

เว็ปไซด์กรมบัญชีกลาง  สามารถสืบค้นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST)